CAT

Serveis

Com a empresa de serveis bàsicament li estalviem temps, efectuant nosaltres les següents accions:

- Cerca del candidat

- Procés de selecció intern.

- Procés de selecció intern.

- Gestió administrativa del personal contractat

 

No obstant això, també tenen un estalvi econòmic :

 

- El cost intern dels serveis enumerats.

- El pagament de la SS SS en el cas de baixes.